Danh mục sản phẩm
LiveZilla Live Help
Bạn cần tìm theo
 • Hãng sản xuất
 • Electrolux
 • Hitachi
 • LG
 • Mitsubishi
 • Panasonic
 • Samsung
 • Sanyo
 • Sharp
 • Toshiba
 • Tính năng
Tìm theo giá

Tủ lạnh cao cấp

TỦ LẠNH SHARP SJ-F78SP-SL

TỦ LẠNH SHARP SJ-F78SP-SL31.590.000 đ 29.900.000 đTiết kiệm: 1.690.000 đ

TỦ LẠNH SAMSUNG RSA1WTSL1/XSV

TỦ LẠNH SAMSUNG RSA1WTSL1/XSV21.500.000 đ 17.790.000 đTiết kiệm: 3.710.000 đ

TỦ LẠNH GƯƠNG TOSHIBA WG66VDAZ(GG)

TỦ LẠNH GƯƠNG TOSHIBA WG66VDAZ(GG)19.890.000 đ 18.350.000 đTiết kiệm: 1.540.000 đ

TỦ LẠNH SAMSUNG RT-38FEAKDSL

TỦ LẠNH SAMSUNG RT-38FEAKDSL15.890.000 đ 14.490.000 đTiết kiệm: 1.400.000 đ

TỦ LẠNH GƯƠNG TOSHIBA GR-TG46VPDZ (XK)

TỦ LẠNH GƯƠNG TOSHIBA GR-TG46VPDZ (XK)14.890.000 đ 13.450.000 đTiết kiệm: 1.440.000 đ

TỦ LẠNH HITACHI 365L R-VG440PGV3

TỦ LẠNH HITACHI 365L R-VG440PGV314.890.000 đ 12.450.000 đTiết kiệm: 2.440.000 đ

TỦ LẠNH PANASONIC NR-BV368QSVN 368L

TỦ LẠNH PANASONIC NR-BV368QSVN 368L13.890.000 đ 11.290.000 đTiết kiệm: 2.600.000 đ

TỦ LẠNH HITACHI R-V400PGV3SLS

TỦ LẠNH HITACHI R-V400PGV3SLS13.490.000 đ 11.350.000 đTiết kiệm: 2.140.000 đ

Tủ lạnh trung cấp

TỦ LẠNH GƯƠNG TOSHIBA GR-TG41VPDZ (XK)

TỦ LẠNH GƯƠNG TOSHIBA GR-TG41VPDZ (XK)11.950.000 đ 10.772.727 đTiết kiệm: 1.177.273 đ

TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-F51C ST

TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-F51C ST12.890.000 đ 9.850.000 đTiết kiệm: 3.040.000 đ

TỦ LẠNH TOSHIBA GR-T39VUBZ(DS)

TỦ LẠNH TOSHIBA GR-T39VUBZ(DS)12.590.000 đ 9.250.000 đTiết kiệm: 3.340.000 đ

TỦ LẠNH TOSHIBA GR-T46VUBZ(FS)

TỦ LẠNH TOSHIBA GR-T46VUBZ(FS)12.590.000 đ 12.450.000 đTiết kiệm: 140.000 đ

TỦ LẠNH SAMSUNG RT35FDACDSA/SV

TỦ LẠNH SAMSUNG RT35FDACDSA/SV11.890.000 đ 9.450.000 đTiết kiệm: 2.440.000 đ

MÁY LẠNH TOSHIBA INVERTER RAS-H10BKCV/H10BACV

MÁY LẠNH TOSHIBA INVERTER RAS-H10BKCV/H10BACV11.750.000 đ 10.450.000 đTiết kiệm: 1.300.000 đ

TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-BF 36C ST

TỦ LẠNH MITSUBISHI MR-BF 36C ST9.990.000 đ 8.450.000 đTiết kiệm: 1.540.000 đ

TỦ LẠNH TOSHIBA GR-T36VUBZ(DS)

TỦ LẠNH TOSHIBA GR-T36VUBZ(DS)9.990.000 đ 8.750.000 đTiết kiệm: 1.240.000 đ

TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG1

TỦ LẠNH HITACHI R-T310EG19.890.000 đ 5.850.000 đTiết kiệm: 4.040.000 đ

TỦ LẠNH PANASONIC NR-BL347PSVN

TỦ LẠNH PANASONIC NR-BL347PSVN9.890.000 đ 8.750.000 đTiết kiệm: 1.140.000 đ

TỦ LẠNH SANYO AQR-IP345AB

TỦ LẠNH SANYO AQR-IP345AB9.890.000 đ 8.450.000 đTiết kiệm: 1.440.000 đ

TỦ LẠNH SANYO SR-P345RB

TỦ LẠNH SANYO SR-P345RB9.890.000 đ 8.750.000 đTiết kiệm: 1.140.000 đ

TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG-1

TỦ LẠNH HITACHI R-T350EG-19.250.000 đ 7.990.000 đTiết kiệm: 1.260.000 đ

TỦ LẠNH SANYO SR-AQR-IP285AB

TỦ LẠNH SANYO SR-AQR-IP285AB8.990.000 đ 7.890.000 đTiết kiệm: 1.100.000 đ

TỦ LẠNH SHARP SJ-X345E-MS

TỦ LẠNH SHARP SJ-X345E-MS8.990.000 đ 7.490.000 đTiết kiệm: 1.500.000 đ

TỦ LẠNH TOSHIBA GR-K25VPB

TỦ LẠNH TOSHIBA GR-K25VPB8.980.000 đ 7.450.000 đTiết kiệm: 1.530.000 đ

TỦ LẠNH HITACHI R-T230EG-1D

TỦ LẠNH HITACHI R-T230EG-1D8.790.000 đ 7.480.000 đTiết kiệm: 1.310.000 đ

TỦ LẠNH ELECTROLUX ETB 2300PE

TỦ LẠNH ELECTROLUX ETB 2300PE8.590.000 đ 6.750.000 đTiết kiệm: 1.840.000 đ

TỦ LẠNH PANASONIC NR-BK306MSVN

TỦ LẠNH PANASONIC NR-BK306MSVN8.590.000 đ 7.350.000 đTiết kiệm: 1.240.000 đ

TỦ LẠNH SAMSUNG RT-20HAR8DSA

TỦ LẠNH SAMSUNG RT-20HAR8DSA7.990.000 đ 5.950.000 đTiết kiệm: 2.040.000 đ

TU LẠNH SAMSUNG RT-25FARBDSA

TU LẠNH SAMSUNG RT-25FARBDSA7.990.000 đ 7.250.000 đTiết kiệm: 740.000 đ

TỦ LẠNH SAMSUNG RT25HAR4DSA/SV

TỦ LẠNH SAMSUNG RT25HAR4DSA/SV7.990.000 đ 6.990.000 đTiết kiệm: 1.000.000 đ

TỦ LẠNH SANYO AQUA AQR-P275AB

TỦ LẠNH SANYO AQUA AQR-P275AB7.990.000 đ 7.150.000 đTiết kiệm: 840.000 đ

TỦ LẠNH PANASONIC NR-BK266SNVN

TỦ LẠNH PANASONIC NR-BK266SNVN7.980.000 đ 6.590.000 đTiết kiệm: 1.390.000 đ

TỦ LẠNH SANYO AQUA AQR-U235BN

TỦ LẠNH SANYO AQUA AQR-U235BN7.980.000 đ 5.750.000 đTiết kiệm: 2.230.000 đ

TỦ LẠNH ELECTROLUX ETB2600PC-RVN

TỦ LẠNH ELECTROLUX ETB2600PC-RVN7.890.000 đ 11.850.000 đTiết kiệm: Vui lòng gọi 08.35113185

TỦ LẠNH SAMSUNG RT-22FAJB

TỦ LẠNH SAMSUNG RT-22FAJB7.890.000 đ 6.950.000 đTiết kiệm: 940.000 đ

TỦ LẠNH HITACHI R-T230EG-1

TỦ LẠNH HITACHI R-T230EG-17.590.000 đ 6.490.000 đTiết kiệm: 1.100.000 đ

TỦ LẠNH TOSHIBA GR-S25VUB(TS)

TỦ LẠNH TOSHIBA GR-S25VUB(TS)7.590.000 đ 6.490.000 đTiết kiệm: 1.100.000 đ

TỦ LẠNH SAMSUNG RT-22HAR4DSA

TỦ LẠNH SAMSUNG RT-22HAR4DSA6.990.000 đ 5.990.000 đTiết kiệm: 1.000.000 đ

TỦ LẠNH SHARP 270E-PK

TỦ LẠNH SHARP 270E-PK6.990.000 đ 5.490.000 đTiết kiệm: 1.500.000 đ

TỦ LẠNH SHARP SJ-280E-SL 271 LÍT

TỦ LẠNH SHARP SJ-280E-SL 271 LÍT6.990.000 đ 6.350.000 đTiết kiệm: 640.000 đ

TỦ LẠNH TOSHIBA GR-K21VPB

TỦ LẠNH TOSHIBA GR-K21VPB6.890.000 đ 5.750.000 đTiết kiệm: 1.140.000 đ

TỦ LẠNH HITACHI R-T190EG-1

TỦ LẠNH HITACHI R-T190EG-16.850.000 đ 4.900.000 đTiết kiệm: 1.950.000 đ

TỦ LẠNH HITACHI R-16AGV7

TỦ LẠNH HITACHI R-16AGV76.790.000 đ 5.490.000 đTiết kiệm: 1.300.000 đ

TỦ LẠNH SHARP SJ-250E-SL

TỦ LẠNH SHARP SJ-250E-SL6.590.000 đ 5.950.000 đTiết kiệm: 640.000 đ

TỦ LẠNH LG-205SS

TỦ LẠNH LG-205SS6.290.000 đ 5.650.000 đTiết kiệm: 640.000 đ

TỦ LẠNH PANASONIC NR-BM229MTVN

TỦ LẠNH PANASONIC NR-BM229MTVN5.990.000 đ 5.390.000 đTiết kiệm: 600.000 đ

TỦ LẠNH TOSHIBA GR S19VPP (S)

TỦ LẠNH TOSHIBA GR S19VPP (S)5.990.000 đ 4.950.000 đTiết kiệm: 1.040.000 đ

TỦ LẠNH PANASONIC NR-BA178VSVN

TỦ LẠNH PANASONIC NR-BA178VSVN5.300.000 đ 4.990.000 đTiết kiệm: 310.000 đ

Tủ lạnh phổ thông

TỦ LẠNH SANYO SR 165PN

TỦ LẠNH SANYO SR 165PN5.490.000 đ 4.490.000 đTiết kiệm: 1.000.000 đ

TỦ LẠNH PANASONIC NR-BJ186SSVN

TỦ LẠNH PANASONIC NR-BJ186SSVN5.190.000 đ 3.990.000 đTiết kiệm: 1.200.000 đ

TỦ LẠNH SANYO SR-S205PN

TỦ LẠNH SANYO SR-S205PN5.150.000 đ 4.850.000 đTiết kiệm: 300.000 đ

TỦ LẠNH SANYO AQR-95AR

TỦ LẠNH SANYO AQR-95AR3.290.000 đ 2.690.000 đTiết kiệm: 600.000 đ

TỦ LẠNH SANYO AQUA AQR-55AR

TỦ LẠNH SANYO AQUA AQR-55AR3.290.000 đ 2.550.000 đTiết kiệm: 740.000 đ

TỦ LẠNH MIDEA HS-65L

TỦ LẠNH MIDEA HS-65L2.650.000 đ 2.150.000 đTiết kiệm: 500.000 đ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện máy : sale.hanam01
Điện máy : sale.hanam002
Điện máy : sale.hanam03
Điện máy : sale.hanam04
Điện máy : sale.hanam05
CSKH : cskh.hanam01
Từ khóa thông dụng

 Tủ lạnh | Máy lạnh | Máy giặt | Máy nước nóng | TiviLaptop | Máy ảnh số | Máy tính bảng | Tivi Samsung | Tivi Sony | Tivi TCL | Tivi LCD | Tivi LED | Tivi 3D | Tivi giá rẻ

| Điện thoại di động | Điện thoại Nokia  | Điện thoại Samsung | Phụ kiện điện thoại | Loa |  Máy lọc nước | Máy lọc không khí | Gia dụng | Nồi cơm điện

Nội thất | Nội thất văn phòng | Nội thất phòng ăn | Nội thất phòng khách | Giường ngủ trẻ em | Nệm Kymdan | Bàn trang điểm | Tủ thờ

Sắt Pomina | Thép xây dựng | Thép vuông | Khung giàn giáo | Thiết bị xây dựng | Thép đặc chủng.

Các sản phẩm bằng nhựa  |  Tủ nhựa  |  Thùng đá, ca giữ nhiệt  |  Cây lau nhà

 • CÚP VÀNG VTOPBUILD CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
 • HUY CHƯƠNG VÀNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
 • HUY CHƯƠNG VÀNG SẢN PHẨM KHUNG GIÀN GIÁO XÂY DỰNG
 • CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU NĂM 2005
 • SẢN PHẨM VÀNG DỊCH VỤ VÀNG 2013
Đăng ký nhận khuyến mại
Bạn có thể thanh toán qua:
 • Follow us on: